Peter de Craen

Schietbanen vanaf 10 juni weer open !!!

Beste Leden,

Door de versoepelingen die de overheid weer heeft aangekondigd mogen de sport kantines ook weer open wel onder
voorwaarden natuurlijk. Dit betekend dat het vanaf donderdag  10 juni de kantine van VVA ook weer is geopend.
Het is dan weer mogelijk om te komen schieten.

Doordat de openingstijden beperkt zijn de kantine moet om 22:00 sluiten,
kan er ingeschreven worden vanaf 18:00 tot 21:00.

Met vriendelijke groeten,
Gilde Sint Cornelius
Kees Herrijgers
0031765015773
0031651533732
e-mail: secretaris@gildesintcornelius.nl