Geschiedenis

In het cafe bij Willem Dekkers werd er in 1950 een aanzet gegeven voor een oprichting van een schietvereniging met het geweer. Op 9 maart 1950 was het dan zover, en de naam van de vereniging was, Gilde Sint Cornelius. De eerste jaren werd er op buitenbanen geschoten, deze waren door de leden zelf aangelegd, de afstand voor het schieten was toen 80 meter. Achteraan, waar de doelen stonden was een kelder gegraven, daar zat dan de knecht die met een stok, met daarop nummers, die het schot kon aanwijzen.

De oprichters van het gilde waren: Jef v. Bedaf, wethouder te Zundert, Cor van de Broek, onderwijzer te Achtmaal, Kos Mertens jachtopziener Buissche Heide, Peer Jorissen fietsenmaker te Achtmaal, Jan van Aert huisslachter te Achtmaal, Nilles Stes tuinder te Achtmaal, Peer Herrijgers gemengd bedrijf, Jan Maas tuinder te Achtmaal, Frans Jochems tuinder, Willem Dekkers Castelijn met zijn vrouw Sjo. Dit waren de mensen van het eerste uur. Als eerste voorzitter werd Kos Mertens gekozen, die zou dit blijven tot 1960. De eerste secretaris was Willem Dekkers, deze zou dit een jaar doen, daarna is Tinus van Hassel benoemd en die zou dit blijven tot 1993. De overige bestuursleden waren: Jan van Aert, Nilles Stes en Peer Jorissen.

Het eerste jaar telde de vereniging 37 leden, dit groeide uit tot in de beginjaren 80, in 1984 werd een ledental van 109 werd bereikt. Toen werd er besloten om een ledenstop in te stellen, dit was noodzakelijk, omdat er ruimte gebrek was in die tijd. Tussentijds is er in de eind jaren 60 een nieuwe baan gebouwd, dit uit veiligheid, maar ook in plaats van 2 banen nu 4 banen te maken, voor het snellere afwerken van de schutters. Deze banen waren automatisch, en zijn door de eigen leden gebouwd,om de kosten zoveel mogelijk te beperken.

Met het 25 jarig bestaan in zicht, is er toen ook een clublokaal gebouwd, met de toepasselijke naam; ‘t Guldje. In 1975 met het 25 jarig bestaan is er voor het eerst door de eigen leden een koor gevormd om met de teerdagen de H.mis te zingen, dit tot op de dag van vandaag, ook is er in dat jaar de eerste Kerstverschieting verschoten.

Vanwege de groei van het aantal leden is er in 1978 (100 leden) besloten om de schietbanen uit te breiden tot 6 in plaats van 4 banen. In 1981 Is Nilles Elst Koninklijk onderscheiden. In 1990 werd het 40 jarig bestaan op grootse wijze gevierd. Tijdens dit feest is Tinus v. Hassel Koninklijk onderscheiden. In 1993 is Tinus benoemd tot Ere lid. In 1993 is er een buitengewone ledenvergadering belegd, deze was nodig om het bestuur voltallig te krijgen, wat ook in deze vergadering niet lukte. In de daarop volgende jaarvergadering werd dit wel opgelost. Een andere mijlpaal in de vereniging is in het jaar 1996, toen is voor de eerste maal een koningin gekroond en wel, Joke Gommers-Mertens.

Gedurende de jaren 90 is er veel tijd besteed aan de renovatie van de banen, er was een commissie, die plannen maakte offertes opvroeg, subsidie aanvroeg en ga zo maar door, in 1997 is er dan met de hulp van de leden een grondige renovatie geweest die tot op de dag van vandaag nog volop meekan met de eisen van deze tijd.

In sportief oogpunt is Gilde St.Cornelius zeker niet de minste in de regio, het absolute hoogtepunt is toch wel de deelname aan de Olympische spelen in Seoel in 1988 in de discipline luchtgeweer door Jack v. Bekhoven. Dat Jack een klasse apart is wel bewezen, hij is kringkampioen geweest in 1987 1990, 1991 en van 1994 tot en met 2003. Bij het Opperkoning schieten zijn ook goede resultaten behaald nl. in 1981 Piet Tax te Loenhout, ( toen deden de Belgische schutters nog mee) In 1987 Marcel de Krom te Kl.Zundert. In 1993 George Gommers te Schijf. In 1996 Joke Gommers-Mertens te Zundert. In 2005 werd Marcel de Krom in Schijf voor de tweede maal Opperkoning, een prestatie die hij in 2007 voor de derde maal wegzette.

Met het eerste zestal is er in de eerste 50 jaar 23 keer kampioen geschoten. In de jaren daarna zijn ze nog vier maal kampioen geworden. In 1998 werd door ons eerste zestal het kringrecord gevestigd, het totaal aantal punten was 949. Zij hebben dit record in 2003 met 3 punten verbeterd. In 2005 wisten zij wederom 952 punten bij elkaar te schieten.