Nieuwsbrief gemeente Zundert

Nieuwsbrief – november 2021
Beste verenigingen,
Wennen doet het niet, de maatregelen die de ene keer worden versoepeld en de andere keer worden aangescherpt. Het laat nog maar eens zien dat de corona-crisis nog niet voorbij is. Ook al heeft Nederland een hoge vaccinatiegraad. 

Door de oplopende besmettingen in ons land gaven demissionair-premier Rutte en demissionair-minister De Jonge strengere maatregelen af. Zoals een verbreding van de coronapas, mondkapjesplicht op meerdere locaties en een dringend advies om 1,5 meter afstand te houden. 

In deze nieuwsbrief leest u wat het voor uw vereniging kan betekenen. Ook bieden wij u een helpende hand. Want samenwerken in deze pandemie blijft belangrijk.

Sportieve groet, Wethouder Twan Zopfi

     

Nieuwe corona maatregelen   Per 6 november heeft het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek en sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist. Voor de buitensport geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras.

Er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnenlocaties wel een CTB tonen.

Deze maatregelen gaan in per 6 november, maar het kabinet, en natuurlijk wij ook, heeft er begrip voor dat de praktische invoering tijd kost.
Budget beschikbaar voor controleren CoronaToegangsBewijs (CTB)   Vanuit het kabinet is er geld beschikbaar gesteld om te controleren en te handhaven op het CoronaToegangsBewijs. Voor de Baronie-district, waar gemeente Zundert onder valt, is een budget gereserveerd tot 1 januari. We trekken graag samen op om hier gebruik van te maken.

Ook uw vereniging kunt hier aanspraak op maken. 
Daarvoor geeft u zo concreet mogelijk aan wat u doet om het CoronaToegangsBewijs te controleren en wat hier de kosten van zijn. Bijvoorbeeld de inhuur van mensen. U kunt ook een gezamenlijk plan met andere verenigingen en organisaties indienen.

Wij verzamelen deze plannen en dienen het in bij het district. Het district besluit vervolgens of de middelen beschikbaar zijn. Bij een positief besluit kunt u de kosten achteraf declareren.

Heeft u vragen over dit budget en hoe u hier gebruik van kunt maken?
Neemt u dan contact op met Sebastiaan van Dongen, s.van.dongen@zundert.nl of bel 076-599 56 00.     Heeft uw vereniging te maken met positieve besmettingen?
Neemt u dan contact op met het Response team van de GGD via het telefoonnummer 085-0785810. Zij kunnen u advies geven over de te nemen acties. Wij worden graag geïnformeerd, zodat we weten wat er binnen de verenigingen en de dorpskernen leeft. Stuurt u dan een mail naar Sebastiaan van Dongen, s.van.dongen@zundert.nl of bel naar 076-599 56 00.  Email Website     Copyright © 2021, Gemeente Zundert, All rights reserved.

Ons e-mailadres is:
gemeente@zundert.nl