Een nieuwe koning voor gilde Sint Cornelius

Afgelopen zaterdag 11 maart heeft het koningschieten plaatsgevonden

op onze schietbanen te Achtmaal.

Marcel de Krom is de nieuwe koning van ons gilde.