Geschiedenis

In het cafe bij Willem Dekkers werd er in
1950 een aanzet gegeven voor een oprichting van een schietvereniging met het
geweer. Op 9 maart 1950 was het dan zover, en de naam van de vereniging was,
Gilde Sint Cornelius. De eerste jaren werd er op buitenbanen geschoten, deze
waren door de leden zelf aangelegd, de afstand voor het schieten was toen 80
meter. Achteraan, waar de doelen stonden was een kelder gegraven, daar zat dan
de knecht die met een stok, met daarop nummers, die het schot kon aanwijzen.

De oprichters van het gilde waren: Jef v.
Bedaf, wethouder te Zundert, Cor van de Broek, onderwijzer te Achtmaal, Kos
Mertens jachtopziener Buissche Heide, Peer Jorissen fietsenmaker te Achtmaal,
Jan van Aert huisslachter te Achtmaal, Nilles Stes tuinder te Achtmaal, Peer Herrijgers
gemengd bedrijf, Jan Maas tuinder te Achtmaal, Frans Jochems tuinder, Willem
Dekkers Castelijn met zijn vrouw Sjo. Dit waren de mensen van het eerste uur.
Als eerste voorzitter werd Kos Mertens gekozen, die zou dit blijven tot 1960.
De eerste secretaris was Willem Dekkers, deze zou dit een jaar doen, daarna is
Tinus van Hassel benoemd en die zou dit blijven tot 1993. De overige
bestuursleden waren: Jan van Aert, Nilles Stes en Peer Jorissen.

Het eerste jaar telde de vereniging 37
leden, dit groeide uit tot in de beginjaren 80, in 1984 werd een ledental van
109 werd bereikt. Toen werd er besloten om een ledenstop in te stellen, dit was
noodzakelijk, omdat er ruimte gebrek was in die tijd. Tussentijds is er in de
eind jaren 60 een nieuwe baan gebouwd, dit uit veiligheid, maar ook in plaats
van 2 banen nu 4 banen te maken, voor het snellere afwerken van de schutters.
Deze banen waren automatisch, en zijn door de eigen leden gebouwd,om de kosten
zoveel mogelijk te beperken.

Met het 25 jarig bestaan in zicht, is er
toen ook een clublokaal gebouwd, met de toepasselijke naam; ‘t Guldje. In 1975
met het 25 jarig bestaan is er voor het eerst door de eigen leden een koor
gevormd om met de teerdagen de H.mis te zingen, dit tot op de dag van vandaag,
ook is er in dat jaar de eerste Kerstverschieting verschoten.

Vanwege de groei van het aantal leden is
er in 1978 (100 leden) besloten om de schietbanen uit te breiden tot 6 in
plaats van 4 banen. In 1981 Is Nilles Elst Koninklijk onderscheiden. In 1990
werd het 40 jarig bestaan op grootse wijze gevierd. Tijdens dit feest is Tinus
v. Hassel Koninklijk onderscheiden. In 1993 is Tinus benoemd tot Ere lid. In
1993 is er een buitengewone ledenvergadering belegd, deze was nodig om het
bestuur voltallig te krijgen, wat ook in deze vergadering niet lukte. In de
daarop volgende jaarvergadering werd dit wel opgelost. Een andere mijlpaal in
de vereniging is in het jaar 1996, toen is voor de eerste maal een koningin
gekroond en wel, Joke Gommers-Mertens.

Gedurende de jaren 90 is er veel tijd
besteed aan de renovatie van de banen, er was een commissie, die plannen maakte
offertes opvroeg, subsidie aanvroeg en ga zo maar door, in 1997 is er dan met
de hulp van de leden een grondige renovatie geweest die tot op de dag van
vandaag nog volop meekan met de eisen van deze tijd.

In sportief oogpunt is Gilde St.Cornelius
zeker niet de minste in de regio, het absolute hoogtepunt is toch wel de
deelname aan de Olympische spelen in Seoel in 1988 in de discipline luchtgeweer
door Jack v. Bekhoven. Dat Jack een klasse apart is wel bewezen, hij is
kringkampioen geweest in 1987 1990, 1991 en van 1994 tot en met 2003. Bij het
Opperkoning schieten zijn ook goede resultaten behaald nl. in 1981 Piet Tax te
Loenhout, ( toen deden de Belgische schutters nog mee) In 1987 Marcel de Krom
te Kl.Zundert. In 1993 George Gommers te Schijf. In 1996 Joke Gommers-Mertens
te Zundert. In 2005 werd Marcel de Krom in Schijf voor de tweede maal
Opperkoning, een prestatie die hij in 2007 voor de derde maal wegzette.

Met het eerste zestal is er in de eerste
50 jaar 23 keer kampioen geschoten. In de jaren daarna zijn ze nog vier maal
kampioen geworden. In 1998 werd door ons eerste zestal het kringrecord
gevestigd, het totaal aantal punten was 949. Zij hebben dit record in 2003 met
3 punten verbeterd. In 2005 wisten zij wederom 952 punten bij elkaar te
schieten.